Harrie van Hoof (1954)

Hij wordt wel de nachtburgemeester van Middelbeers genoemd: Harrie van Hoof. Als organisator en muzikant levert hij al jaren een belangrijke bijdrage aan het culturele en maatschappelijke leven in Middelbeers. Het is voor een belangrijk deel de verdienste van Van Hoof dat Middelbeers in de regio herkenbaar is geworden met een ‘eigen smoel’ op cultureel gebied.

Zo draagt Van Hoof al een kwart eeuw op allerlei manieren bij aan het jaarlijkse Splinterfestival: als bestuurslid (tot 1992), als programmeur, ‘troubleshooter’, promotor enzovoort. Het werk van Van Hoof voor dit festival is echter maar het topje van de ijsberg van wat hij in Middelbeers betekent en heeft betekend op het gebied van cultuur en leefbaarheid.

Van Hoof is maatschappelijk en cultureel zeer geëngageerd, wat hij in woord en daad gecombineerd tot uiting heeft gebracht in vele activiteiten. Hij zoekt hiervoor naar praktische kanalen, zonder behoefte aan vaste structuren of ‘juridische’ organisatievormen. Van Hoof ‘netwerkt’ mensen bij elkaar rond een idee of concept en zet het op poten: of het nu gaat om een project met Beerse rockmuzikanten (De Beerse Band, Vrienden van Splinter), een musical met zo’n 150 betrokken muzikanten, toneelspelers, dansers en organisatie (‘Beerse Moulin Rouge’), de activiteiten in het kader van 't Interieur of eigen muzikale projecten.

Vanuit zijn engagement zette hij het dorp aan het denken met creatief gebruik van de media. Hij stond aan de wieg van menig politieke discussie-avond en was drukker en redactielid van het incidenteel verschijnende, politiek geladen, soms satirische blad ‘Den Beerschen Put’. Harrie voelt zich betrokken bij jongeren, getuige zijn activiteiten voor de Buzz, een mobiele opvang voor hangjongeren die enige jaren in Middelbeers rondreed.


Harrie van Hoof, derde van links, op een platenhoes van de Veulpoepers

Als muzikant was hij actief in vele settings, waaronder Hartelijke Groeten, The Buddies en de Andere Band en gelegenheidsorkesten, zoals een project rond de muziek van John Hiatt. Landelijke bekendheid verwierf Harrie met de R.K. Veulpoepers BV die een hit scoorden met het lied over ‘Den Egelantier’. In alle muzikale activiteiten ventileerde Harrie zijn maatschappelijke betrokkenheid en artistieke ambities. Dat artistieke kwam ook terug in zijn bijdragen aan producties van de plaatselijke toneelvereniging Keskenoate. Het maatschappelijke kwam bijvoorbeeld tot uiting in zijn werk voor De Fanfare van de Eeuwigdurende Bijstand, die acties, demonstraties en stakingen passend muzikaal ondersteunde.Op zaterdag 5 mei 2007, tijdens de receptie vanwege het 25-jarig bestaan van het Splinter-festival, kreeg Van Hoof een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt voor zijn verdiensten op cultureel gebied. Klik voor een diapresentatie.

0 Reacties:

Post a Comment

<< Home